UETD Akademi

ÖNSÖZ

60`lı yıllardan bu yana batıya göç eden Müslümanlar Avrupa’daki sosyo-kültürel ve siyasi tartışmaların merkezinde olmuştur. Göçmenlerin içerisinde bulundukları konjonktürel politik ve sosyal süreçlerin açıklanabilmesi ve bu duruma bağlı olarak sıhhatli stratejik kararlar alabilecek duruma gelinebilmesi ihtiyacı olduğu da aşikârdır.

Göçmen toplulukların asimilasyon gibi tehlikelerle karșı karşıya olduğu ve geçmișin zorunlu bir keșfine yönelmelerinin gerekli olduğu kabul edilmektedir. Avrupa’da yașayan Müslümanların içerisinde bulundukları siyasi ve toplumsal hayatın arkasındaki mevcut felsefi paradigmayı anlamaları bahsedilen sorunların giderilmesi hususunda gereklilik arz etmektedir.

Küresel düzeyde yaşanan siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel dönüşümleri teorik ve tarihsel perspektiften analiz edebilmek ve Müslümanların/göçmenlerin içerisinde bulundukları coğrafyaya vukufiyetlerinin sağlanması için “UETD Akademi” bünyesinde bir dizi eğitim çalıșmaları yapılmaktadır. Akademi kapsamında yapılan çalışmaların batı ve Müslüman toplumuna ayna tutma ve bir bakış açısı oluşturma yönünden katkı sunması hedeflenirken yapılan nitelikli çalışmalarla tartışma kültürünün de geliştirilmesi öngörülmektedir.

Siyaset, akademi ve sivil toplum çevrelerinden seçkin isimlerin konuşmacı olarak katılacağı UETD Akademi’ye başvuru yapmak isteyenlerin, CV’lerini akademi@uetd.org adresine göndermeleri gerekmektedir.

Akademi eğitiminin interaktif bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için katılımcı sayısı 50 ile sınırlı tutulacaktır.