SİYASET AKADEMİSİ 25-26 KASIM 2017 KÖLN

Fırsatlar Ve Yeni Meydan Okmalar Işığında Türkiye-Almanya İlişkilerine Tarihten Bugüne Bakış

UETD Eğitim ve Ar-Ge Birimi tarafından organize edilen “Siyaset Akademisi”nin beşincisi 25-26 Ka­sım tarihleri arasında 10:00-17:00 arası Alman­ya’nın Köln kentinde düzenlendi. “Fırsatlar ve yeni meydan okumalar ışığında Türkiye – Almanya iliş­kilerine tarihten bugüne bakış” konusunun ele alındığı Siyaset Akademisinde Konuşmacılar iki gün boyunca uzman olduğu konuları işleyerek ka­tılımcılara bilgili ve verimli seminerler sundular.

31 Ekim 1961 tarihinde Federal Almanya Cumhuri­yeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan Türk İşgücü Antlaşması sonucu, ilk göç dalgası ile 2.500 Türkiye vatandaşı, Almanya’ya iş gücü açı­ğını kapatma amacıyla göç etti. Önceleri Alman­lar tarafından ‘misafir işci’ olarak nitelendirilen ve biraz para biriktirip Türkiye’ye geri dönmeyi plan­layan Türklerin çoğu geri dönmedi. Bugün ba­kıldığında yaklaşık üç buçuk milyona ulaşan Al­manya’da yaşayan Türkler, Almanya’nın en büyük göçmen gruplarından birini oluşturuyor. Öyle ki, Türkiye Cumhuriyeti’nden sonra en faz­la Türkiye vatandaşı bulunan ülke, Almanya’dır.

Tabii ki Almanya ve Türkiye’nin birbirleri için önemi sadece nüfusa indirgenmemelidir. Osmanlı İmpara­torluğu’ndan bu yana, Türkiye ve Almanya ekonomik ve siyasal düzlemde birbirlerinin önemli muttefikleri olmuştur. Fakat tarih her zaman aynı seyirde devam etmiyor. Özellikle Gerhard Schröder dönemi ikili ilişkilerin seyri ve Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği konusunda olumlu adımlar gözlemlenirken, Angela Merkel döneminde ikili ilişkiler ortak çıkarlar doğrultusunda devam ederken, AB muzakere sure­ci yerini üyelik perspektifinden uzak, daha çok “ay­rıcalıklı ortaklık” perspektifine terk etti. Bugün ise ne yazık ki iki ülke arasında sözde Ermeni Soykırımı konusu gibi, PKK ve FETO terörü gibi Türkiye’nin iç politikasını ve güvenliğini de ilgilendiren konular­da derin anlaşmazlıklar ve çıkarlar çatışması göz­lemlenmekte. Almanya’da basın-yayın ve siyasilerin en önemli gündemini, Türkiye ile ilişkilerin geleceği üzerine süregelen olumsuz ve ikili ilişkileri olduğun­dan daha fazla yıpratan tartışmalar oluşturmakta.

Almanya’da yaşayan Türkler, Almanya ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerde azımsanmayacak bir ağır­lığa ve öneme sahiptir. Özellikle son yıllarda Alman­ya’da Türkiye kökenliler ile ilgili tartışmalar ‘aidiyet’ ve ‘kimlik’ ekseninde yürütüldüğü gözlemlenmektedir. Çifte vatandaşlık hakkını elde etmek için mücadele yürütülürken bugün ‘kuşak sınırlaması’ tartışmaları­nın gündemi meşgul etmesi, entegrasyon politika­sından asimilasyon politikasına geciş olarak değer­lendirilebilir mi? Çok değil, sadece bir kaç yıl önce Almanya-Türkiye ve Avrupa Birliği-Türkiye ilişkile­ri makul bir düzeyde ilerlerken ne oldu da Şan­solye Merkel döneminde tırmanarak bu kadar ra­dikal bir şekilde değişti? Aynı şekilde Türkiye’de ve Türk toplumu içerisinde Almanya algısı da de­ğişime uğradı. Türkler arasında Almanya’nın PKK ve FETO ile ilgili tutumu soru işaretleri yaratmak­ta ve Almanya’ya ve Avrupa Birliği’ne olan sempa­ti, güven ve inanç yavaş yavaş karşılığını yitirmekte.

Üst başlığı “Fırsatlar ve yeni meydan okumalar ışığın­da Türkiye –Almanya ilişkilerine tarihten bugüne ba­kış” olarak belirlenen Siyaset Akademisi programında ikili ilişkilerde yaşanan bu değişimi ele alacak olan değerli konuşmacılar ve katılımcılar, hem ta­rihsel süreci büyük bir titizlikle ele alacak, hem de güncel olayları değerlendirerek ikili ilişkilerin ve Türkiye-Avrupa Birliği bütünleşmesinin geleceği­ne ışık tutacaklardır. Akademi programının ger­cekleşmesine katkı sunan konuşmacılarımıza ve katılımcılara teşekkürü bir borç biliyoruz. Gerçek­leştirdiğimiz iki günlük program sonucunda Tür­kiye-Almanya ilişkilerini etkileyen faktörleri analiz ederek, bir perspektif ortaya koymayı hedefledik. Hazırlamış olduğumuz bu programın sizlerin siya­si ve sosyal katılımınıza destek sunması dileğiyle.

Konuşmacılar ve konuları:

  1. Almanya-Türkiye İlişkileri: Tarihi bakış (1871-1951)

      Dr. Christian Johannes Henrich, SOEK Direktörü

  1. Avrupa Birliği kuruluş süreci ve gelişen Tür­kiye-Almanya İlişkileri (1951-2005) – İşbirliği ve Geri­lim Alanları

      Dr. Yaşar Aydın, Evangelische Hochschule Hamburg

  1. Merkel-Erdoğan Dönemi Türkiye-Almanya İlişki­leri (2005‘ten günümüze)

      Doç. Dr. Enes Bayraklı, Türk-Alman Üniversitesi

  1. Almanya‘nın Yeni Dış Politikası – İlkeler, Faktörler, Aktörler, Uygulamalar

      Dr. Yaşar Aydın, Evangelische Hochschule Hamburg

  1. Türkiye Cumhuriyetinin yeni Diaspora Politikası ve Av­rupa‘da yaşayan vatandaşlarına yaklışımı

      Zeliha Eliaçık, SETA

  1. UETD Katılım Raporu ışığında Avrupalı Türklerin sorunları ve Almanya‘da yaşayan Türklerin Türk-Alman ilişkilerine etkisi

      Zafer Sırakaya UETD Genel Başkanı

  1. Türkiye ve Almanya İlişkilerinde Çalkantılı Dönem(…) Fikir ayrılığı nasıl giderilir ve ikili ilişki nasıl normaleşir?

      Oliver Wittke, Federal Almanya Milletvekili, CDU

 

 

 

SİYASET AKADEMİSİ 2013 KÖLN

SİYASET AKADEMİSİ KASIM 2013 KÖLN

Sertifika Töreni

UETD_Siyaset Akademisi Sertifika Töreni Program Akışı

SİYASET AKADEMİSİ 30 KASIM 2013 KÖLN

Program Akışı

UETD_Siyaset Akademi 30 Kasım Program Akışı

SİYASET AKADEMİSİ 28-29 KASIM 2013 KÖLN

Program Akışı

UETD_Akademi Hamburg 28-29 Mayıs Program Akışı

SİYASET AKADEMİSİ 23-24 KASIM 2013 KÖLN

Program Akışı

UETD_Siyaset Akademi 23-24 Kasım Program Akışı

SİYASET AKADEMİSİ 16-17 KASIM 2013 KÖLN

Program Akışı

UETD_Siyaset Akademi 16-17 Kasım Program Akışı

SİYASET AKADEMİSİ 9-10 KASIM 2013 KÖLN

Program Akışı

UETD_Siyaset Akademi 9-10 Kasım Program Akışı