Meslek Pusulası

Avusturya Bölgesi 9 Şubat tarihinde “Meslek Pu­sulası” programını düzenledi. Katılım sayısının ol­dukca yüksek olduğu programa ilgi büyüktü.

Çeşitli mesleklerden bilgilendirme programı orga­nize edildi. Meslek Pusulası adı altındaki bilgilendir­me programına Polis, Diş Doktoru, Öğretmen, Eza­cı, Pilot, Bankacı, Ebe, Hemşire ve Pedagog katıldı. Konuşmacılar konuşmalarında kısaca özgeçmişleri ile beraber eğitimlerine hangi dönemeçlerden ge­çerek başladıklarını anlattılar. Nasıl başarılı olduk­larını ve tecrübelerini aktardılar. Amaç, gençlere ve ebeveyinlerine eğitim hayatında kılavuz olmak.

Programın açılışında selamlama konuşmalarının ar­dından slayt gösterisi ile okullar anlatıldı. Bazı okulla­ra müracat etmek için nelerin gerekliği olduğu akta­rıldı. Programın girişinde tanıtım standları kuruldu.

 

Eğitimli ve Güçlü Kadınların Ülke Ekonomisine Katkıları

UETD Women Belçika bölgesinin Genk şubesi 13 Aralık tarihinde “Eğitimli ve Güçlü Kadınların Ülke Ekonomisine Katkıları” konulu bir panel düzenledi.

Panele mesleklerinde uzman, kariyer sahibi Türk ka­dınları konuşman olarak katılmıştır. Bu meslekler şun­lardır: Avukat, iş kadını, akademisyen, reklam danış­manı, turizmci, öğretmen, hukuk uzmanı ve danışmanı, eğitim danışmanı, emlakçı, sosyal asistan, cami dernek başkanı, proje uzmanı görevlisi ve sigortacı prog­ramda konuşman olarak yerlerini almışlardır. Prog­ram yaklaşık 3 saat sürmüştür. Ayrıca genç kızlar ve ebeveynleride izleyici olarak programa renk kattılar.

Programın amacı, kadınların da ülke ekonomisinde büyük katkıları olduğu, kadınların da toplumda söz hakkına sahip olmaları gerektiğini, eğitimin hangi yaşta olursa olsun devam etmesi gerektiğini, özellik­le küçük yaşta aile tarafından çocuklara iyi eğitim ve­rilmesinin mecbur olduğunu aksi takdirde eğitimsiz nesil yetişeceğine ve bulundukları toplumun refah seviyesini aşağılara çekileceğini ve hasta bir toplu­mun gelişebileceği dile getirildi. Tüm konukların or­tak görüşleri, eğitimin ihmal edilmemesi gereken çok önemli husus olduğu dile getirilerek, program­da bulunan genç kızlara orda ki eğitimli bayanlar rol ve model oldular. Kadınların bulundukları ülkelere ekonomide ve ebeveyn olarak büyük katkıları neler­dir bunlar konuşuldu. Çok verimli, amacına uygun bir panel gerçekleştirilmiştir. Program sonunda, konuklara katılımlarından dolayı teşekkür belgesi, ha­tırlamaları için de UETD rozeti ve güller taktim edildi.