Presseerklärung der UID zu den Auswirkungen der Islamophobie

In den letzten Jahren beobachten wir mit großer Sorge eine steigende Islamophobie in Europa. Diese Phobie begrenzt sich nicht nur auf den Islam. Sie hat auch einen großen Einfluss auf das Leben der Muslime. Unsere Beobachtungen finden eine Bestätigung in diversen Studien. Die neue Studie „Konkurrenz um Anerkennung“ des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung geht beispielsweise auf die Auswirkungen der Islamophobie in den Bereichen Bildung und Beruf in Deutschland ein. So stellen die Forscher fest, dass 33,8 Prozent der Westdeutschen und 47,6 Prozent der Ostdeutschen ein schlechtes Gefühl hätten, wenn mehr Muslime in Führungspositionen im Beruf kommen würden. Außerdem waren 33,1 Prozent der Westdeutschen und 40,4 Prozent der Ostdeutschen der Meinung, man müsse aufpassen, dass Bildungserfolge von Muslimen nicht zu Lasten der Bildungschancen der Restbevölkerung gehen. Diese Zahlen sind erschreckend hoch.

Wir sind der festen Überzeugung, dass diese Positionen zur Diskriminierung muslimischer Kinder in der Schule und erwachsener Muslime im Beruf führen.

Dieses Problem ist nicht nur auf Deutschland beschränkt. Auch in anderen europäischen Ländern ist eine ähnliche Lage zu beobachten. Einerseits unterstellen viele Menschen vor allem in rechtspopulisitischen Parteien den Muslimen, nicht integrierbar zu sein und keinen Wert auf Bildung und Beruf zu setzen. Andererseits sind viele dieser Menschen gegen einen Erfolg der Muslime in diesen Bereichen.

Muslimfeindlichkeit darf von den Regierungen und den Medien nicht als Randthema abgetan werden. Sie bedroht nicht nur das Leben der Muslime, wie wir beispielsweise bei den muslimfeindlichen Terroranschlägen im März 2019 in Neuseeland gesehen haben. Islamophobie führt zur Benachteiligung von Millionen Muslimen in vielen Lebensbereichen in Europa.

Wir verurteilen jede Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, wie Rassismus, Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit und weisen darauf hin, dass Chancengleichheit einen Grundpfeiler der Demokratie darstellt.

 

Mit der Bitte um Kenntnisnahme

UID Vorstand

Türkiye’deki Yerel seçimler hakkında basın açıklaması

Türkiyede 31 Mart 2019 tarihinde Mahalli İdareler Seçimi gerçekleşecektir.

Büyükşehirlerde seçmenler Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe Belediye Başkanı, Belediye Meclisi Üyeliği, Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti için oy kullanacak. Büyükşehir olmayan illerde İl Genel Meclisi Üyeliği, İlçe Belediye Başkanı, Belediye Meclisi Üyeliği, Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti için oy kullanılacak. Köylerde yaşayanlarsa İl Genel Meclisi Üyeliği ve Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti için oy verecek.

Seçimler, halkın mevcut partiler arasında tercihlerini belirleyerek siyasi iktidarın belirlenmesinin aracı ve demokrasinin vazgeçilmez öğelerinden birisidir. Ayrıca seçimler vatandaşların özgür iradelerinin yönetime yansımasıdır.

Seçimler halkın dışında veya üzerinde herhangi bir otoritenin varlığının kabul edilmediği ve halkın iradesinin doğrudan yönetimi belirledigi en önemli demokratik uygulamalardır. Bu bağlamda Türkiye´de yaşayan bütün vatandaşların demokrasiye sahip çıkma adına 31 Mart günü yapılacak seçimlerde sandığa gitme sorumluluğunu yerine getirmesi elzemdir.

 

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

UID Yönetim Kurulu

UID’s press release due to terrorist attacks on two mosques in New Zealand

The infamous terrorist attacks against people who worship placidly in New Zealand shook us deeply.

Terrorists who were enemies of Muslims attacked two mosques during Friday prayer today and at least 49 people were massacred after these attacks. We pray for those who died and pray to Allah for the patience of their immediate family.

In recent years we have witnessed the rise of Muslim hostility in many countries around the world with great concern. Violence against Muslim civilians has now gone beyond being the case in the countries where civil war prevailed or in dictatorships. In many democratic countries, we see the revival of Islamophobia, which has led to terrorist attacks against Muslims in recent years. One of the main reasons for this development is the growing hate speech towards Muslims, which is ignored by the right wing ideologies.

In Europe, for example, in many democratic countries, we see that anti-Muslim hate speech in the centre of society has increased and this situation has reached a horrifying level.

This dangerous development threatens the lives of people who maintain their daily lives in peace in these countries. This growing hostility towards Muslims poses a major threat to democracy. This hatred towards Muslims should not be ignored as a marginal issue by governments and the media around the world.

In this context, we offer our deepest condolences to the families of the terror victims in New Zealand

 

Announced with honour to the public.

UID Board of Directors

 

 

UID´nin Yeni Zelanda’da iki camiye gerçekleştirilen terör saldırıları hakkında basın açıklaması

Yeni Zelanda’da kendi halinde ibadet yapan insanlara yönelik gerçekleştirilen aşağılık terörist saldırılar bizleri derinden sarsmıştır.

Müslüman düşmanı teröristler bugün Cuma namazı sırasında iki camiye baskın düzenlemiş ve bu saldırılar sonrasıda en az 49 kişi katledilmiştir. Vefat edenlere Allah´tan rahmet ve yakınlarına sabırlar diliyoruz.

Büyük endişe ile son yıllarda dünyanın birçok ülkesinde Müslüman düşmanlığının artmasına tanık olduk. Müslüman sivillere yönelik şiddet artık sadece iç savaş´ın hüküm sürdüğü  ülkelerde veya diktatörlüklerde ortaya çıkan bir durum olmayı aşmış bulunmaktadır. Pek çok demokratik ülkede de, son yıllarda Müslümanlara yönelik terör saldırılarına neden olan İslamofobinin yeniden canlandığını görüyoruz. Bu gelişmenin ana nedenlerinden biri, sağ ideolojiler tarafından görmezden gelinen, Müslümanlara yönelik artan nefret söylemidir.

Örneğin Avrupa’da,  pek çok demokratik ülkede toplumun merkezinde, Müslüman karşıtı nefret söylemlerinin arttığını ve bu durumun dehşet verici bir düzeye ulaştığını müşahade etmekteyiz.

Bu tehlikeli gelişme, bu ülkelerde barış içinde günlük yaşamlarını idame ettiren insanların hayatlarını tehdit etmektedir. Müslümanlara yönelik artan bu  düşmanlık demokrasi için de büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Müslümanlara yönelik bu nefret, dünyadaki hükümetler ve medya tarafından marjinal bir mesele olarak göz ardı edilmemelidir.

Bu bağlamda Yeni Zelanda’daki terör mağdurlarının ailelerine en derin başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz.

 

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

UID Yönetim Kurulu

Presseerklärung der UID anlässlich der Terroranschläge auf zwei Moscheen in Neuseeland

Wir sind tief erschüttert über die abscheulichen Terroranschläge auf friedlich betende Menschen in Neuseeland. Muslimfeindliche Terroristen haben heute während des Freitagsgebets zwei Moscheen überfallen und mindestens 49 Menschen ermordet. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und deren Angehörigen.

Mit großer Sorge beobachten wir in den letzten Jahren eine wachsende Muslimfeindlichkeit in vielen Ländern auf der Welt. Wir sehen nicht nur in Bürgerkriegsländern oder in Diktaturen Gewalt gegen friedliche Muslime. Auch in vielen Demokratien erkennen wir ein Erstarken der Islamophobie, das in den letzten Jahren zu einer Welle von muslimfeindlichen Übergriffen und Terroranschlägen führte.

Eines der Hauptursachen für diese Entwicklung ist die Hetze gegen Muslime, die nicht nur am rechten Rand zu beobachten ist. Auch in der Mitte der Gesellschaft vieler Demokratien beispielsweise in Europa sehen wir leider die Hemmschwelle für muslimfeindliche Hetze sinken.

Diese gefährliche Entwicklung bedroht das Leben friedlicher Menschen. Muslimfeindlichkeit stellt zudem eine Gefahr für die Demokratie dar. Der Hass gegen Muslime darf von den Regierungen und den Medien in aller Welt nicht als Randthema abgetan werden.

Wir sprechen den Angehörigen der Terroropfer in Neuseeland unser tiefstes Beileid aus.

 

Mit der Bitte um Kenntnisnahme

UID Vorstand

Avrupa Seçimleri Hakkında UID Basın Açıklaması

Son dönemlerde Almanya’daki göçmenler tarafından birçok küçük siyasi partinin kurulmasıyla, özellikle göçmenlere hitap eden siyasi zeminde bir parçalanma olduğunu müşahede ediyoruz. Bu partilerin mevcudiyeti, göçmen kökenli seçmeni, büyük partiler hakkında bilgi edinmek, bu partilerin temsilcileri ile görüşmek ve fikrini buna göre şekillendirmekten alıkoymamalıdır.

Almanya, seçmenin kendisine en fazla uyan siyasi partiyi bulup, oy verebileceği veya içinde bizzat angaje olabileceği demokratik bir ülkedir. Vatandaşın bu şekildeki siyasi katılımı demokrasiyi güçlü kılmaktadır.

Aynı şekilde AP milletvekillerini belirleyecek ve 26 Mayıs 2019’da yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimlerine yüksek katılım oranı AB’nin istikrarı için oldukça önemlidir.

Öte yandan dünya sahnesinde son birkaç yıl içinde ortaya çıkan siyasi gelişmeler nedeniyle, sadece Avrupalıların değil, aksine tüm dünyanın büyük güçlüklerle karşı karşıya kaldığını görmekteyiz.

Tüm bu gelişmeler, örneğin AfD gibi İslamofobik partilerin, geniş bir seçmen kitlesine ulaşarak, günümüzün bu önemli sorunlarının çözümünün, aslında çok kolay olduğu algısını oluşturmalarına imkan vermektedir. Avrupa ülkelerinin bir çoğundaki göçmen karşıtı bu partiler, yalnızca Müslümanlar ve göçmenler için tehdit değil, aynı zamanda AB için de demokrasiyi ve birlikte yaşama kültürünü tehlikeye atan birer olgudur.

İşte bugün Avrupa’da yaşadığımız bu sorunların bir çoğu, ancak AB içerisindeki işbirliği yoluyla çözülebilir.

Dolayısıyla UID olarak, AB içerisindeki tüm seçmeni, 26 Mayıs’taki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde sandığa giderek demokratik haklarını kullanmaya davet ediyoruz.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

UID Yönetim Kurulu

 

 

Pressemitteilung der UID zu den Europawahlen

In den letzten Jahren wurden in Deutschland viele kleine Parteien von Deutschen mit Migrationshintergrund gegründet. Wir beobachten eine Zersplitterung. Die Existenz dieser kleinen Parteien sollte die Menschen mit Migrationshintergrund nicht davon abhalten, sich über die großen Parteien zu informieren, mit den Vertretern großer Parteien zu sprechen und sich ein entsprechendes Bild zu machen.

Deutschland ist ein demokratisches Land, in dem die Bürger die ihnen am besten passende Partei finden, diese wählen und sich bei ihr engagieren können. Die Partizipation der Bürger stärkt die Demokratie.

Am 26. Mai finden in der EU Wahlen für das Europäische Parlament statt. Eine hohe Wahlbeteiligung ist wichtig für die Stabilität der EU.

Aufgrund der politischen Ereignisse, die sich in den letzten Jahren auf der ganzen Welt entwickelt haben, stehen nicht nur Europäer, sondern die ganze Welt vor großen Herausforderungen.

Dies gibt beispielsweise der muslimfeindlichen AfD die Möglichkeit, bei breiten Bevölkerungsschichten den Eindruck zu erwecken, dass die großen Probleme der Gegenwart einfach zu lösen sind. Die migrantenfeindlichen Parteien in vielen europäischen Staaten stellen nicht nur eine Gefahr für die Muslime und Migranten dar. Sie gefährden außerdem die Demokratie und den Zusammenhalt in der EU.

Viele der Probleme, die wir heute in Europa haben, können nur durch eine Zusammenarbeit in der EU gelöst werden.

Wir als die UID rufen alle Wahlberechtigten in der EU dazu auf, am 26. Mai bei den Wahlen zum Europäischen Parlament von ihrem demokratischen Wahlrecht Gebrauch zu machen.

 

Mit der Bitte um Kenntnisnahme

UID Vorstand

Presseerklärung der UID zu den rassistischen Angriffen in Bottrop und Essen

                                                                                                                                                 

In der Silvesternacht fuhr ein 50 Jahre alter deutscher Mann aus rassistischem Hass in mehrere Menschengruppen und verletzte dabei acht Menschen. Die Angriffe erfolgten an vier Tatorten in Bottrop und Essen. Wir stufen diese Mordversuche als rassistische Terroranschläge ein. In den letzten Jahren ist die Zahl rassistisch motivierter Straftaten massiv angestiegen. Diese Entwicklung verunsichert insbesondere Einwanderer, Juden und Muslime in Deutschland. Die Ursachen des Rechtsrucks in Deutschland liegen unter anderem in der tendenziösen Berichterstattung vieler Medien und in den oftmals verantwortungslos geführten Islam- und Integrationsdebatten vieler Politiker.

Laut Staatsanwaltschaft und Polizei verletzte der Mann in der Silvesternacht mit seinem Auto eine Frau aus Syrien lebensgefährlich. Der Ehemann und die 16 und 27 Jahre alten Töchter der Frau wurden ebenfalls verletzt. Außerdem sind ein vierjähriger Junge und seine Mutter aus Afghanistan, ein zehnjähriges Mädchen aus Syrien und ein Mann mit türkischen Wurzeln unter den Verletzten. NRW-Innenminister Herbert Reul sagte nach der Vernehmung des Festgenommenen, dass es die klare Absicht gab, Ausländer zu töten. Reul fügte hinzu, dass der Angreifer scheinbar „aus einer persönlichen Betroffenheit und Unmut heraus dann Hass auf Fremde entwickelt hat“.

Wir sind irritiert über die Worte Herrn Reuls, dass der Täter „aus persönlicher Betroffenheit und Unmut“ heraus Hass auf Fremde entwickelt haben könnte. Die Ursachen der rassistischen Ideologie des Täters auf seine persönliche Betroffenheit und seinen Unmut zu reduzieren, ist falsch. Auch viele erfolgreiche und mit ihrem Leben zufriedene Menschen entwickeln rassistischen Hass.

Wir weisen darauf hin, dass der Anteil einiger Medien und Politiker beim Rechtsruck in Deutschland nicht zu unterschätzen ist. Als eines der jüngsten Beispiele von Medienberichten, die Vorurteile gegen Menschen mit Migrationshintergrund schüren, ist der am Freitag den 28.12.2018 veröffentlichte Artikel der BILD zu nennen. In diesem Artikel wird die DITIB-Zentralmoschee auf skandalöse Weise angegriffen und die Muslime werden wieder unter Generalverdacht gestellt. Hohe Zeitungsauflagen werden oftmals als wichtiger erachtet als der gesellschaftliche Zusammenhalt und die Demokratie in unserem Land.

Laut dem Bundesinnenministerium ist die Anzahl der Angriffe gegen Einwanderer stark angestiegen. Muslimfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus sind eine Gefahr für die freiheitlich demokratische Grundordnung in Deutschland.

Durch die Strategie des kalkulierten Tabubruchs vieler Medien und rechtspopulistischer Politiker ist die Hemmschwelle für unterschwellige und offene rassistische Äußerungen gesunken. Diese gefährliche Entwicklung darf von der Politik nicht als Randthema abgetan werden, sondern sie gehört in das Zentrum der politischen Aufmerksamkeit.

Die rassistischen Angriffe in Bottrop und Essen haben uns schockiert. Wir hoffen auf die baldige Genesung der Verletzten und sprechen unsere aufrichtige Anteilnahme aus.

 

Mit der Bitte um Kenntnisnahme

 

UID Vorstand

 

 

Bottrop ve Essen’deki ırkçı saldırılar hakkında UID basın açıklaması

Yılbaşı gecesi 50 yaşlarında Alman bir şahıs, arabasını ırkçı bir nefretle birden fazla insan grubu üzerine sürmüş ve böylece 8 insanı yaralamıştır. Saldırılar Bottrop ve Essen’de 4 ayrı yerde gerçekleşmiştir. Bu cinayet teşebbüslerini ırkçı terör eylemleri olarak değerlendiriyoruz. Son yıllarda ırkçılık nedenli suçların adeti yüksek oranda artmıştır. Bu gelişme, özellikle Almanya`daki göçmen, yahudi ve müslümanları tedirgin etmektedir. Almanya`nın sağa kaymasının nedenleri, medyanın yanlı yayınlarında ve birçok politacının sık sık sürdürdüğü sorumsuz İslam ve entegrasyon tartışmalarında yatmaktadır.

Savcılığın ve polisin verilerine göre bu adam, yılbaşı gecesi arabasıyla Suriyeli bir bayanı ağır yaralamıştır. Kadının eşi ve 16 ile 27 yaşlarındaki kızları da yaralanmıştır. Yaralılar arasında Afganistandan 4 yaşında bir çocuk ile annesi, 10 yaşında Suriyeli bir kız çocuğu ve Türkiye kökenli bir adam bulunmaktadır. Kuzey Ren Westfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, tutuklunun ifadesi alındıktan sonra net bir şekilde yabancıları öldürme amacının bulunduğunu söylemiştir. Reul, saldırganın görünüşte „kişisel bir şaşkınlık ve kızgınlıktan, yabancılara karşı bir nefret geliştirdiğini‘ de eklemiştir.

Sayın Reul’un, zanlının „kişisel şaşkınlık ve kızgınlıktan, yabancılara karşı bir nefret geliştirmiş olabileceği“, yönündeki ifadelerinden rahatsız olduk. Zanlının ırkçı ideolojisini kişisel sakinliğine ve kızgınlığına indirgemek yanlıştır. Başarılı ve hayatından memnun birçok insan da ırkçı nefret geliştirebilmektedir.

Almanya`nın sağa kaymasında medyanın bir kısmının ve bazı politikacıların katkısının küçümsenemeyeceğine işaret etmek istiyoruz. Göçmen kökenli insanlara karşı önyargıları körükleyen medya haberlerinin son örneği olarak, 28.12.2018 tarihinde yayınlanan BİLD gazetesi makalesi gösterilebilir. Bu makalede DİTİB Merkez Camii`ne skandal bir şekilde saldırılmakta ve müslümanlar tekrar genel zan altında bırakılmaktadır. Gazetelerin yüksek tirajları, çoğu zaman ülkemizdeki toplumsal bağlardan ve demokrasiden daha fazla önemsenmektedir.

Federal İçişleri bakanlığına göre göçmenlere yönelik saldırılar kuvvetli şekilde artmıştır. Müslüman düşmanlığı, ırkçılık ve antisemitizm, Almanya`nın özgürlükçü demokratik düzeni için tehdittirler.

Birçok medya organının hesaplı tabu yıkımı stratejisi neticesinde, bilinçaltında yatan ve açık ırkçı söylemlerin inhibisyon eşiği düşmüştür. Bu tehlikeli gelişme siyaseten tali bir konu olarak geçiştirilemez, bilakis siyasi ilginin odağına aittir.

Bottrop ve Essen’deki ırkçı saldırılar bizleri şok etmiştir. Yaralıların acilen iyileşmelerini umuyor, acılarını içtenlikle paylaşıyoruz.

 

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

 

UID Yönetim Kurulu

UID – TÜRK KIZILAYI İŞBİRLİĞİ İLE YEMEN`E İNSANİ YARDIM

Yemen’e Hemen Yardım!

Yemen’de nüfusun yüzde 60’ı, 22 milyon insan acil yardım bekliyor. 11,3 milyon Yemenli çocuk açlık, susuzluk, hastalık ve tıbbi malzeme eksikliği nedeni ile ölümle karşı karşıya ve maalesef Yemen’de her on dakikada bir çocuk hayatını kaybediyor.

2015 Mart ayından bu yana devam eden çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi, on binlerce kişi yaralandı. Çatışmalardan dolayı milyonlarca insan yerlerinden edildi. Gıda, tıbbi malzeme ve akaryakıtın çoğunu dışarıdan ithal eden Yemen, büyük bir kriz yaşıyor.

Yemen’de insanlık katlediliyor. Bizler Yemen’de insanlığın yok olmasına izin vermemeliyiz. Yemen’de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmamalıyız.

Bütün insanlarımızı, çocuk, kadın, genç, yaşlı, her yaştan yüzbinlerce Yemenli Müslümanın yarasına merhem olmak için, insani yardım operasyonu başlatan Türk Kızılayı’na bağış yapmaya cağırıyor, Uluslararası Demokratlar Birliği’nin (UID) Kızılay ile başlattığı bu kampanyaya desteğe davet ediyoruz.

Gelin, yine hep birlikte, bu sefer elimizi Yemen’e uzatalım. Yemenli kardeşlerimizin yaralarını birlikte saralım.

Hayırda İkram Vakti! Hayırda Yemen Vakti! diyerek bağışlarımızı yapalım.

 

Bağış Hesabı:

Ziraat Bank International AG Frankfurt

IBAN: DE26 5122 0700 1080 0000 01

SWIFT: TCZBDEFF

 

Presseerklärung der UID zum Anschlag in Straßburg

Der Anschlag mit mehreren Toten und Verletzten in Straßburg zeigt wieder einmal das hässliche Gesicht des Terrors. Erneut wurde diesmal in Frankreich in der vorweihnachtlichen Zeit ein feiger und zutiefst abzulehnender Anschlag verübt, der ganz Europa und die Welt erschüttert hat. Unabhängig von ihrer Herkunft und Religion sind Menschen in der Zeit der adventlichen Besinnlichkeit und des friedlichen Miteinanders getötet und verletzt worden. Wir verurteilen auf das Schärfste jegliche Art von Terror und Gewalt! Wir hoffen auf die baldige Genesung der Verletzten und sprechen den Hinterbliebenen unsere aufrichtige Anteilnahme aus.

 

Mit der Bitte um Kenntnisnahme

UID Vorstand

Presseerklärung zum 31.CDU Parteitag

Der 31. CDU Parteitag wird als ein eindrucksvoller politischer Tag in die Historie eingehen. Unter großer gesellschaftlicher und medialer Aufmerksamkeit wurde Annegret Kramp-Karrenbauer zur zukünftigen CDU-Parteivorsitzende gewählt. Gleichzeitig mit ihr wurde auch die zukünftige Ausrichtung der CDU festgelegt: Die politische Mitte.

Annegret Kramp-Karrenbauer muss nun zukünftig getreu dem Motto des Parteitags die Gesellschaft zusammenführen und mit zahlreichen politischen Akteuren in der Gesellschaft den Dialog suchen, um gemeinsam zu führen. Es gilt die Gesellschaft – dazu gehören auch Bürger*innen mit unterschiedlicher Religionszugehörigkeit und Migrationshintergrund – einzubinden, mitzunehmen und nicht auszugrenzen. Zudem bedeutet dies neben dem Einbeziehen der Hardliner innerhalb der CDU auch verlorenes Vertrauen der Bürger*innen wieder für die CDU zu erlangen und politisches Interesse sowie Verantwortungsbewusstsein zu wecken.

Das angetretene schwere Erbe wird sie sicherlich meistern und auf den Erfahrungsschatz der Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel zurückgreifen. Diese hat nun die Last der Entscheidungsfindung weitergegeben und langsam ihren politischen Abschied eingeläutet. Es geht eine Ära zu Ende und in Erinnerung wird ihr politischer Stil bleiben: Kühn, schweigend, abwartend, modifizierend und rational. Es war ein historischer Tag, denn eine demokratische Wahl wurde zum politischen Erlebnis für die ganze Bundesrepublik Deutschland, das zweifelsohne häufiger sich gewünscht wird.

Wir wünschen Frau Annegret Kramp-Karrenbauer viel Glück und Erfolg in ihrem Amt.

Die UID begrüßt die Wahl der neuen Vorsitzenden und setzt auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit ihr.

Presseerklärung der UID zum Staatsbesuch des türkischen Staatspräsidenten Erdogan in Deutschland

Presseerklärung der UID anlässlich des geplanten Staatsbesuchs des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan in Deutschland

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan wird auf Einladung des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier Ende September Deutschland einen mehrtägigen Staatsbesuch abstatten und Gespräche mit Steinmeier und der Bundeskanzlerin Angela Merkel führen. Wir begrüßen diesen Besuch und hoffen, dass die Gespräche einen positiven Beitrag für eine engere bilaterale Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern leisten werden.

Deutschland und die Türkei verbindet vieles. Beide Länder sind wirtschaftlich eng miteinander verflochten, sind Mitglied in der NATO und im Europarat und haben langjährige Kooperationen in vielen Bereichen. Zudem leben circa drei Millionen Türkeistämmige in Deutschland, von denen viele Staatsbürger der Türkei sind. Der Großteil der Türkeistämmigen in Deutschland wünscht sich eine weitere Annäherung beider Länder.

Staatspräsident Erdogan wurde von der Mehrheit der türkischen Wähler zum Staatspräsidenten der Türkei demokratisch gewählt und ist somit der oberste Repräsentant der Bürger der Türkei. Er besucht Deutschland im Namen der Türkei und ihrer Menschen. Wir weisen auf diese Tatsache ausdrücklich hin.

Die Türkei und Deutschland haben viele gemeinsame Interessen. Angesichts der Herausforderungen in den transatlantischen Beziehungen, in Syrien, in der Flüchtlingspolitik und in vielen weiteren Bereichen ist eine engere Zusammenarbeit wichtig für beide Länder und für die Stabilität in der Region.

Wir hoffen, dass sich die Beziehungen zwischen beiden Ländern weiter verbessern und wünschen dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan einen schönen Deutschland-Besuch.

 

Mit der Bitte um Kenntnisnahme

UID Vorstand